The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Storage Account & enable protection via Backup Vault

podle Nilay Shah
Poslední aktualizace: 27.05.2021

Template that creates storage account and enable protection via Backup Vault

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vaultName Name of the Vault
vaultStorageRedundancy Change Vault Storage Type (not allowed if the vault has registered backups)
backupPolicyName Name of the Backup Policy
retentionDays Retention duration in days
storageAccountName Name of the Storage Account
roleNameGuid A new GUID used to identify the role assignment
location Location for all resources

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dataprotection/backup-create-storage-account-enable-protection/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dataprotection/backup-create-storage-account-enable-protection/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface