Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Assign a built-in policy to an existing resource group

podle Jonathan Gao
Poslední aktualizace: 22.04.2021

This template assigns a built-in policy to an existing resource group.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
policyAssignmentName Specifies the name of the policy assignment, can be used defined or an idempotent name as the defaultValue provides.
policyDefinitionID Specifies the ID of the policy definition or policy set definition being assigned.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.authorization/azurepolicy-assign-builtinpolicy-resourcegroup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.authorization/azurepolicy-assign-builtinpolicy-resourcegroup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface