Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure portal dashboard

Poslední aktualizace: 22.04.2021

This template creates an example dashboard in the Azure portal, showing performance of an existing virtual machine in your subscription, as well as some static information and links.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
virtualMachineName Name of the existing virtual machine to show in the dashboard
virtualMachineResourceGroup Name of the resource group that contains the virtual machine
dashboardName Resource name that Azure portal uses for the dashboard
dashboardDisplayName Name of the dashboard to display in Azure portal
location (není dostupný žádný popis)

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.portal/azure-portal-dashboard/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.portal/azure-portal-dashboard/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface