Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Migrate to Azure SQL database using Azure DMS

Poslední aktualizace: 26.04.2021

The Azure Database Migration Service (DMS) is designed to streamline the process of migrating on-premises databases to Azure. DMS will simplify the migration of existing on-premises SQL Server and Oracle databases to Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance or Microsoft SQL Server in an Azure Virtual Machine. This template would deploy an instance of Azure Database Migration service, an Azure VM with SQL server installed on it which will act as a Source server with pre created database on it and a Target Azure SQL DB server which will have a pre-created schema of the database to be migrated from Source to Target server. The template will also deploy the required resources like NIC, vnet etc for supporting the Source VM, DMS service and Target server.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location where the resources will be deployed.
createPublicIP Do you want to create a public IP address for the source server?
sourceWindowsAdminUserName Windows Authentication user name for the source server
sourceWindowsAdminPassword Windows Authentication password for the source server
sourceSqlAuthenticationPassword Sql Authentication password for the source server (User name will be same as Windows Auth)
vmSize Source VM size
targetSqlDbAdministratorLogin Administrator User name for the Target Azure SQL DB Server.
targetSqlDbAdministratorPassword Administrator Password for the Target Azure SQL DB Server.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datamigration/azure-database-migration-service/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datamigration/azure-database-migration-service/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface