Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Bastion as a Service

podle Keith Mayer
Poslední aktualizace: 22.04.2021

This template provisions Azure Bastion in a Virtual Network

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vnet-name Name of new or existing vnet to which Azure Bastion should be deployed
vnet-ip-prefix IP prefix for available addresses in vnet address space
vnet-new-or-existing Specify whether to provision new vnet or deploy to existing vnet
bastion-subnet-ip-prefix Bastion subnet IP prefix MUST be within vnet IP prefix address space
bastion-host-name Name of Azure Bastion resource
location Azure region for Bastion and virtual network

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azure-bastion-nsg/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azure-bastion-nsg/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface