Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure mgmt. demo

Poslední aktualizace: 09.06.2021

Deploys Azure mgmt with attached workload

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
azMgmtPrefix Provide a prefix for the Azure mgmt. services that will be created
instanceCount Specify the number of VMs to create
vmNamePrefix Assing a prefix for the VMs you will create
platform Select the OS type to deploy.
username Assign a username to the VMs. Default will be 'azureadmin'.
pwdOrSsh Specify pwd if platform is WinSrv, or ssh if Linux.
vmResourceGroup Specify the name of an existing Resource Group where the VMs will be deployed.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface