Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

App Service Environment with Azure SQL backend

Poslední aktualizace: 11.05.2021

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
stackName A generic name for all your resources created with this ARM Template.
aadUserObjectId Object Id of your AAD user or whoever needs access to resources such as KeyVault.
aadUsername Name of your AAD user or whoever needs access to resources such as Azure SQL.
loginUser The administrator password of the VM and SQL Server.
p2sRootCert Certificate used for the P2S VPN.
loginPassword The administrator password of the VM and SQL Server.
privateDbDnsZoneName Private DNS zone name for database.
location Location for all the resources created.
workerPool Number of worker pool for App Service.
vmSize Size of the Virtual Machine.
frontendSubnet Name of frontend subnet.
backendSubnet Name of backend subnet.
gatewaySubnet Name of gateway subnet.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/asev2-appservice-sql-vpngw/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/asev2-appservice-sql-vpngw/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface