Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Retrieve Azure Storage access keys in ARM template

Poslední aktualizace: 21.05.2021

This template will create a Storage account, after which it will create a API connection by dynamically retrieving the primary key of the Storage account. The API connection is then used in a Logic App as a trigger polling for blob changes. The complete scenario can be found on https://blog.eldert.net/retrieve-azure-storage-access-keys-in-arm-template.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
storageAccountName Name of the Azure Storage account.
storageAccountSku Sku on which to run the Azure Storage account.
storageAccountKind Indicates the type of storage account.
storageAccountContainerName Set the name of the container to create in the Storage account.
storageConnectionName Name of the Logic Apps API connection used to connect to the Azure Storage account.
logicAppName Name of the Logic App.
logicAppPollingIntervalInMinutes The polling interval used to check for items on the Storage account.
location Location where resources reside.
azureMgmtUri Azure Management URI

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-template-retrieve-azure-storage-access-keys/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-template-retrieve-azure-storage-access-keys/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface