Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create VNet with two Subnets, local network, and gateway

Poslední aktualizace: 14.05.2021

This template creates a VNet, 2 subnets, and a gateway

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
localGatewayName Name for gateway connected to other VNet/on-prem network
localGatewayIpAddress Public IP address for the gateway to connect to (from other VNet/on-prem)
localGatewayAddressPrefix CIDR block for remote network
virtualNetworkName Name for new virtual network
addressPrefix Name for new virtual network
subnet1Name Name for VM subnet in the new VNet
gatewaySubnet Name for gateway subnet in new VNet
subnet1Prefix CIDR block for VM subnet
gatewaySubnetPrefix CIDR block for gateway subnet
gatewayPublicIPName Name for public IP object used for the new gateway
gatewayName Name for the new gateway
location Location where resources reside.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-asm-s2s/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-asm-s2s/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Telmo Sampaio