Přeskočit navigaci

Apprenda 6.0 Small Cluster

podle Chris Dutra
Poslední aktualizace: 15.08.2018

This is the express version of Apprenda, running a three-node cluster of Apprenda

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
platformAdminFirstName This is the first name of the platform administrator.
platformAdminLastName This is the last name of the platform administrator
platformAdminEmailAddress This is the email address of the platform administrator. This will be used to log in.
platformAdminPassword This is the password of the platform administrator. This will be used to log in.
adminUsername This is the username of the administrative account.
adminPassword This is the password of the administrative account.
storageAccountType Storage Account type
vmSize The size of the virtual machine.
vmName This is the name of the virtual machine.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/apprenda60-small/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/apprenda60-small/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface