Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Application Gateway Demo Setup

Poslední aktualizace: 06.07.2021

This template allows you to quickly deploy Azure Application Gateway demo to test load-balancing with or without cookie-based affinity.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
size Application Gateway size/SKU
capacity Application Gateway instance number
cookieBasedAffinity If cookie-based affinity is enabled the requests from the same client are hitting the same Web server
adminUsername User name for the backend Web servers
adminPassword Password for the backend Web servers
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-demo-setup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-demo-setup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface