Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

App Configuration

Poslední aktualizace: 11.05.2021

This template references existing key-value configurations from an existing config store and uses retrieved values to set properties of the resources the template creates.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Specify the locations for all resources.
adminUsername Specify the virtual machine admin user name.
adminPassword Specify the virtual machine admin password.
domainNameLabel Specify the DNS label for the virtual machine public IP address. It must be lowercase. It should match the following regular expression, or it will raise an error: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
vmSize Specify the size of the VM.
storageAccountName Specify the storage account name.
appConfigStoreResourceGroup Name of the resource group for the app config store.
appConfigStoreName App configuration store name.
vmSkuKey Specify the name of the key in the app config store for the VM windows sku.
diskSizeKey Specify the name of the key in the app config store for the VM disk size

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface