Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Moesif API Analytics and Monetization

podle Moesif
Poslední aktualizace: 08.06.2022

The template will log API calls from Azure API Management to Moesif API analytics so you can understand customer API usage and resolve customer issues quickly.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
moesifApplicationId Your Moesif Application Id which can be found within your Moesif Portal. After signing up for a Moesif account, your Moesif Application Id will be displayed during the onboarding steps. Sets environment variable APIMEVENTS-MOESIF-APPLICATION-ID in App Service
existingApiMgmtName Name of your existing Azure API Management service. If blank, the log-to-eventhub logger is not created. The API Management service must be in same Resource Group as the deployment
azureAppServiceSku The instance / SKU name for Azure App Service eg: B1, B2, S1, P1V2. Note F1 and D1 shared plan are not supported as they do not support 'alwaysOn'
dnsNamePrefix A prefix that will be added to created resource names and DNS URLs. Allowed characters: alphabets and numbers only. Resulting name must be maximum 24 characters (storage account maximum)
location Location for all resources. eg 'westus2'
_artifactsLocation The base URL where templates are located. Should end with trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-logs-to-moesif-using-eventhub-webapp/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-logs-to-moesif-using-eventhub-webapp/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface