Přeskočit navigaci

Ansible Tower on RHEL

podle Amit Malik
Poslední aktualizace: 10.08.2018

This Azure quickstart template deploys a Ansible Tower Solution on Azure Virtual Machines running RHEL 7.2. Template will build everything starting from Azure Infrastructure components to Ansible Tower and Clients installation, configuration etc and will deploy one Ansible tower server vm and 2 clients.Ansible Tower by Red Hat helps you scale IT automation, manage complex deployments and speed productivity. Centralize and control your IT infrastructure with a visual dashboard, role-based access control, job scheduling and graphical inventory management

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmAnsibleTowerUsername Username for virtual machine that will have ansible tower installed
sshKeyData Enter ssh rsa public key file string data.
ansibleTowerAdminPassword Password for ansible tower console admin(min length:5)
ansibleTowerDatabasePassword Password for ansible tower database(min length:5)
vmClientUsername Username for client vm's
vmClientPassword Password for client vm's
remoteAllowedCIDR Enter Public IP CIDR to allow for accessing the deployment.Enter in 0.0.0.0/0 format. You can always modify these later in NSG Settings
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.Leave blank if unsure
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-tower-rhel/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ansible-tower-rhel/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface