Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Alsid Syslog/Sentinel proxy

Poslední aktualizace: 14.05.2021

This template creates and configures a Syslog server with an onboarded Azure Sentinel Agent for a specified workspace.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmName Hostname of the virtual machine.
vmAdminUserName User name of the administrator account of the virtual machine.
vmAdminPassword Password of the administrator account of the virtual machine
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
workspaceId The ID of the log analytics workspace where you want to forward the logs. To find it, go to your workspace and you will have both the workspace ID and Primary key in the 'Agent management' tab.
primaryKey The key to authenticate to the log analytics workspace where you want to forward the logs. To find it, go to your workspace and you will have both the workspace ID and Primary key in the 'Agent management' tab.
vmUbuntuOSVersion Version of the Ubuntu OS.
vmSize Size of the virtual machine's disk
location Location where resources should be deployed.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/alsid-syslog-proxy/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/alsid-syslog-proxy/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface