Create an new AD Domain with 2 Domain Controllers in separate Availability Zones

podle Aaron Lower
Poslední aktualizace: 21.09.2017

This template creates 2 new VMs in separate Availability Zones to be AD DCs (primary and backup) for a new Forest and Domain

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
location Location for the VM, only certain regions support zones during preview.
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
domainName The FQDN of the AD Domain created
dnsPrefix The DNS prefix for the public IP address used by the Load Balancer
_artifactsLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/active-directory-new-domain-ha-2-dc-zones/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/active-directory-new-domain-ha-2-dc-zones/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface