Přeskočit navigaci

High IOPS 32 Data Disk storage pool Standard D14 VM

Poslední aktualizace: 08.05.2015

This template creates a Standard D14 VM with 32 data disks attached. Using DSC they are automatically striped per best practices to get maximum IOPS and formatted into a single volume.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
newStorageAccountName The storage account where the VM and data disks will be created
adminUsername The username of the initial account to be created
adminPassword The password of the initial account to be created
sizeOfEachDataDiskInGB There will be 32 data disks created of this size and then striped. The total capacity will be 32x whatever you specify here
dnsName DNS name for the Public IP
vmName The name of the VM resource
modulesUrl URL for the DSC configuration module. NOTE: Can be a Github url(raw) to the zip file

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface