The Azure Quickstart templates are currently available in English

Continuous Deployment to VM Scale Sets using Spinnaker

podle Azure DevOps
Poslední aktualizace: 12.07.2019

This template allows you to install Spinnaker on VM or AKS. Specifically, as for the VM scenario you can deploy and configure a DevOps pipeline from an Aptly repository to a VM Scale Set in Azure.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
devopsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the combined Jenkins and Spinnaker Virtual Machine.
adminUsername Username for the DevOps Virtual Machine, the Jenkins instance, and the VM Scale Sets deployed by Spinnaker.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
sshPublicKey Configure the linux machine with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
adminPassword Password for the Virtual Machine or the Jenkins instance.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by Spinnaker to dynamically manage resources.
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by Spinnaker to dynamically manage resources.
location Location for all resources.
aksClusterName AKS cluster name
aksResourceGroup AKS resource group

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-spinnaker-vmss-or-aks/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-spinnaker-vmss-or-aks/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface