Přeskočit navigaci

Create a Service Bus namespace and queue authorization rule

Poslední aktualizace: 22.06.2017

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, and authorization rules for both the namespace and a queue.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus namespace
namespaceAuthorizationRuleName Name of the Namespace AuthorizationRule
serviceBusQueueName Name of the Queue
queueAuthorizationRuleName Name of the Queue AuthorizationRule
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-servicebus-create-authrule-namespace-and-queue/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-servicebus-create-authrule-namespace-and-queue/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface