Přeskočit navigaci

Create EventHubs authorizationRules

Poslední aktualizace: 12.03.2018

This template enables you to deploy a EventHubs Standard namespace, an Event Hub, a consumer group and authorizationRules

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
namespaceName Name of EventHub namespace
namespaceAuthorizationRuleName Name of Namespace Authorization Rule
isAutoInflateEnabled Enable or disable AutoInflate
maximumThroughputUnits Enable or disable AutoInflate
eventHubName Name of Event Hub
eventhubAuthorizationRuleName Name of Eventhub Authorization Rule
eventhubAuthorizationRuleName1 Name of Eventhub Authorization Rule
consumerGroupName Name of Consumer Group
messageRetentionInDays How long to retain the data in Event Hub
partitionCount Number of partitions chosen
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-eventHub-create-authrule-namespace-and-eventHub/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-eventHub-create-authrule-namespace-and-eventHub/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface