Přeskočit navigaci

Web App integration with Key Vault

podle Ashish Kurmi
Poslední aktualizace: 12.11.2016

Deploy a Web App certificate from Key Vault secret and use it for creating SSL binding

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
existingServerFarmId Existing App Service Plan resource id that contains the App Service being updated
certificateName User friendly certificate resource name
existingKeyVaultId Existing Key Vault resource Id with an access policy to allow Microsoft.Web RP to read Key Vault secrets (Checkout README.md for more information)
existingKeyVaultSecretName Key Vault Secret that contains a PFX certificate
existingWebAppName Existing App name to use for creating SSL binding. This App should have the hostname assigned as a custom domain
hostname Custom hostname for creating SSL binding. This hostname should already be assigned to the Web App
existingAppLocation App location
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-certificate-from-key-vault/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-certificate-from-key-vault/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface