Create an AppServicePlan and App in an App Service Environment v2

podle Stefan
Poslední aktualizace: 15. 6. 2017

Create an AppServicePlan and App in an App Service Environment v2

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
siteName The name of the web app that you wish to create.
appServicePlanName The name of the App Service plan to use for hosting the web app.
appServiceEnvironmentName The name of the App Service Environment where the app service plan will be created.
aseLocation Set this to the same location as the app service environment
pricingTier Defines pricing tier for workers: 1 = Isolated 1, 2 = Isolated 2, 3 = Isolated 3.
capacity Defines the number of instances that will be allocated to the app service plan.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-asp-app-on-asev2-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-asp-app-on-asev2-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface