The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a Linux VMSS wth master/slave architecture

podle Melony QIN
Poslední aktualizace: 08.07.2019

This template allows you to deploy a Linux VMSS with a Custom Script Extension in master slave architecture

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
masterNodeCount Number of master node in VMSS; if singlePlacementGroup is true (the default), then this value must be 100 or less; if singlePlacementGroup is false, then ths value must be 50 or less
masterNodeSku Size of VMs in the VM Scale Set for master node.
dataNodeSku Size of VMs in the VM Scale Set for data node.
dataNodeCount Number of data nodes in VMSS; if singlePlacementGroup is true (the default), then this value must be 100 or less; if singlePlacementGroup is false, then ths value must be 100 or less
adminUsername Admin username on all VMs.
osImagePublisher Maps to the publisher in the Azure Stack Platform Image Repository manifest file.
osImageOffer Maps to the Offer in the Azure Stack Platform Image Repository manifest file.
osImageSku The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version. Default value: 7.4
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-master-slave-customscript/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-master-slave-customscript/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface