Přeskočit navigaci

Deploy a Linux VM with MSI

podle Simon Davies
Poslední aktualizace: 14.09.2017

This template allows you to deploy a Linux VM with MSI.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
authenticationType Authentication type
adminPasswordorSSHKey OS Admin password or SSH Key depending on value of authentication type
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
location The Location For the resources
vmSize The size of the VM to create
azureCLI2DockerImage The Docker image to rin the azure CLI from
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation.
publisher The VM Publisher
offer The VM Offer
SKU The VM SKU

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-msi-linux/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-msi-linux/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface