The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure SQL Server with Auditing written to Log Analytics

podle Luba Libov
Poslední aktualizace: 21.02.2021

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Log Analytics (OMS workspace)

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
sqlServerName Name of the SQL server
location Location for all resources.
sqlAdministratorLogin The administrator username of the SQL Server.
sqlAdministratorLoginPassword The administrator password of the SQL Server.
omsWorkspaceName Log Analytics workspace name
workspaceRegion Specify the region for your OMS workspace
omsSku Select the SKU for OMS workspace
isMSDevOpsAuditEnabled Enable Auditing of Microsoft support operations (DevOps)

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-sql-auditing-server-policy-to-oms/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-sql-auditing-server-policy-to-oms/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface