Create Premium Redis Cache with VNet and optional clustering

Poslední aktualizace: 20. 4. 2016

Odhad nákladů

$412.920

Odhadované měsíční náklady

Principy tohoto výpočtu a jeho úprava podle vašich potřeb

Cenová kalkulačka

This template shows how to configure both Virtual Network Support and optional clustering for a premium Azure Redis Cache instance

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisShardCount Number of highly available shards to create in the cluster. Requires Premium SKU. Set to 0 to not set up clustering.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid family and capacity combinations are (C0..C6, P1..P4).
virtualNetwork Name of an existing virtual network to join, in same subscription and region. Requires Premium SKU.
subnet Name of an existing subnet to join in the virtual network. Requires configuring a virtualNetwork.
redisCacheStaticIP The static IP address the redis cache should have, for a cache in a virtual network subnet. Requires configuring a virtualNetwork.
existingDiagnosticsStorageAccountName Name of an existing storage account for diagnostics. Must be in the same subscription.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-vnet-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-vnet-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface