The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Premium Redis Cache with data persistence

Poslední aktualizace: 04.05.2020

This template shows how to configure persistence in a premium Azure Redis Cache instance.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
location The location of the Redis Cache. For best performance, use the same location as the app to be used with the cache.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid family and capacity combinations are (C0..C6, P1..P4).
existingDiagnosticsStorageAccountName Name of an existing storage account for diagnostics. Must be in the same subscription and region.
storageAccountName Name of an existing storage account to be cached.
storageAccountResourceGroup ResourceGroup for the storageAccount being cached.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-persistence/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-persistence/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface