The Azure Quickstart templates are currently available in English

RBAC - Create Managed Identity Access on Azure Maps account

podle Daniel Stack
Poslední aktualizace: 07.10.2019

This template creates a Managed Identity and assigns it access to an a created Azure Maps account.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location location for the the resources to deploy.
userAssignedIdentityName the name of the Managed Identity resource.
mapsAccountName the name of the Azure Map Account
guid Input string for new GUID associated with assigning built in role types

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-rbac-managedidentity-maps/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-rbac-managedidentity-maps/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface