The Azure Quickstart templates are currently available in English

User assigned identity role assignment template

podle zhaomuzhi
Poslední aktualizace: 03.12.2020

A template that creates role assignments of user assigned identity on resources that Azure Machine Learning workspace depends on

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
primaryUserAssignedIdentityResourceGroup Resource group of User Assigned Identity passed in workspace.properties.primaryUserAssignedIdentity.
primaryUserAssignedIdentityName Resource name of User Assigned Identity passed in workspace.properties.primaryUserAssignedIdentity.
assignWorkspaceResourceGroup If assign AML workspace resource group permissions.
workspaceResourceGroup Resource group of AML workspace resource group.
assignWorkspaceKeyVault If assign AML workspace keyvault permissions.
workspaceKeyVaultResourceGroup Resource group of AML workspace key vault.
workspaceKeyVaultName Resource name of AML workspace key vault.
assignWorkspaceStorageAccount If assign AML workspace storage account permissions.
workspaceStorageAccountResourceGroup Resource group of AML workspace storage account.
workspaceStorageAccountName Resource name of AML workspace storage account.
assignWorkspaceContainerRegistry If assign AML workspace container registry permissions.
workspaceContainerRegistryResourceGroup Resource group of AML workspace container registry.
workspaceContainerRegistryName Resource name of AML workspace container registry.
assignWorkspaceDataBrick If assign AML workspace linked Azure DataBrick permissions.
workspaceDataBrickResourceGroup Resource group of AML workspace linked Azure DataBrick.
workspaceDataBrickName Resource name of AML workspace linked Azure DataBrick.
assignWorkspaceCMKKeyVault If assign keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace permissions.
workspaceCMKKeyVaultResourceGroup Resource group of keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace.
workspaceCMKKeyVaultName Resource name of keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-machine-learning-dependencies-role-assignment/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-machine-learning-dependencies-role-assignment/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface