Přeskočit navigaci

Azure Logic Apps - XSLT with parameters

Poslední aktualizace: 13.10.2016

Creates a request-response Logic App which performs XSLT based transformation. The XSLT map takes primitives (integer, string etc.) as input parameters as uses them during XML transformation.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
integrationAccountName Name of the Integration Account.
logicAppName Name of the Logic App.
logicAppLocation Location of the Logic App.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-xslt-with-params/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-xslt-with-params/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface