Přeskočit navigaci

List Azure Storage Account keys-Windows Custom Script extension

podle Kay Singh
Poslední aktualizace: 13.05.2015

This template creates a Windows Server 2012 R2 VM and runs a PowerShell script using the custom script extension. It also uses the listKeys function to get the Azure Storage Account keys. The PowerShell script for this sample must be hosted in an Azure Storage account. (Note: For other samples custom script can also be hosted in Github)

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
newStorageAccountName Name of new storage account to be created
vmName Name of the VM to be created
vmSize Size of the VM to be created
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
customScriptStorageAccountName Name of Azure Storage Account where the custom script is located
customScriptFileUri Azure Storage Uri of the custom script file e.g. https://test.blob.core.windows.net/scripts/test.ps1
customScriptFileToRun Name of the script to be run on the VM
customScriptStorageAccountResourceGroup Name of the Resource Group of the storage account containing the storage account which contains the script

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-list-storage-keys-windows-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-list-storage-keys-windows-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface