Přeskočit navigaci

Creates an Azure service alert

Poslední aktualizace: 19.05.2016

This template creates an Azure service health alert that optionally sends emails to service administrators and specified email addresses in the event of cerain Azure service outages.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
alertName Name of alert
alertDescription Description of alert
status Description of alert
isEnabled Specifies whether alerts are enabled
sendToServiceOwners Specifies whether alerts are sent to service owners
customEmailAddresses Comma-delimited email addresses where the alerts are also sent
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-insights-alertrules-servicehealth/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-insights-alertrules-servicehealth/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Neil Mackenzie