Přeskočit navigaci

Extend an existing Azure VNET to a Multi-VNET Configuration

podle Keith Mayer
Poslední aktualizace: 22.12.2015

This template allows you to extend an existing single VNET environment to a Multi-VNET environment that extends across two datacenter regions using VNET-to-VNET gateways

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
existingVnetName Name of the existing first VNET. This VNET must already have a subnet named GatewaySubnet defined with a minimum /29 address prefix
existingVnetLocation Region in which the first existing VNET is provisioned
newVnetName Name of the new second VNET.
newVnetAddressPrefix Address space for the second VNET. This address space must not overlap with the first VNET
newVnetSubnetName Name of the first subnet in the second VNET. Please note, an additional subnet called GatewaySubnet will be created where the VirtualNetworkGateway will be deployed. The name of that subnet must not be changed from GatewaySubnet.
newVnetSubnetPrefix The IP address prefix for the first subnet in the second VNET.
newVnetGatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the second VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
sharedKey The shared key used to establish connection between the two VirtualNetworkGateways.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface