The Azure Quickstart templates are currently available in English

Peer two existing VNets within a single region

podle Ben Houghton
Poslední aktualizace: 04.05.2020

This template allows you to connect two VNETs from the same or different resource groups in the same region using VNet Peering

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
existingLocalVirtualNetworkName Set the local VNet name
existingRemoteVirtualNetworkName Set the remote VNet name
existingRemoteVirtualNetworkResourceGroupName Sets the remote VNet Resource group
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-existing-vnet-to-vnet-peering/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-existing-vnet-to-vnet-peering/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface