The Azure Quickstart templates are currently available in English

Enable encryption on a running Linux VM.

podle Kamran Khan
Poslední aktualizace: 21.09.2016

This template enables encryption on a running linux vm using AAD client secret.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
aadClientID Client ID of AAD app which has permissions to KeyVault
aadClientSecret Client Secret of AAD app which has permissions to KeyVault
diskFormatQuery the query string used to identify the disks to format and encrypt. This parameter only works when you set the EncryptionOperation as EnableEncryptionFormat. For example, passing [{"dev_path":"/dev/md0","name":"encryptedraid","file_system":"ext4"}] will format /dev/md0, encrypt it and mount it at /mnt/dataraid. This parameter should only be used for RAID devices. The specified device must not have any existing filesystem on it.
encryptionOperation EnableEncryption would encrypt the disks in place and EnableEncryptionFormat would format the disks directly
volumeType Defines which drives should be encrypted. OS encryption is supported on RHEL 7.2, CentOS 7.2 & Ubuntu 16.04.
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
passphrase The passphrase for the disks
sequenceVersion sequence version of the bitlocker operation. Increment this everytime an operation is performed on the same VM
useKek Select kek if the secret should be encrypted with a key encryption key
vmName Name of the virtual machine
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-running-linux-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-running-linux-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Kamran Khan