The Azure Quickstart templates are currently available in English

# Create a new encrypted windows vm from gallery image.

Poslední aktualizace: 10.11.2015

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmName Name of the virtual machine
adminUsername Admin user name for the virtual machine
adminPassword Admin user password for virtual machine
newStorageAccountName Storage account to store os vhd
vmStorageContainerName Name of the storage account container to store os vhd
vmSize Size of VM
virtualNetworkName Name of VNET to which the VM NIC belongs to
subnetName Name of Subnet to which the VM NIC belongs to
aadClientID Client ID of AAD app which has permissions to KeyVault
aadClientSecret Client Secret of AAD app which has permissions to KeyVault
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
useExistingKek Select kek if the secret should be encrypted with a key encryption key and pass explicit keyEncryptionKeyURL. For nokek, you can keep keyEncryptionKeyURL empty.
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-new-vm-gallery-image/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-new-vm-gallery-image/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Aravind Thoram