Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

2 VMs in a Load Balancer and load balancing rules

podle ypitsch
Poslední aktualizace: 29.04.2021

This template allows you to create 2 Virtual Machines under a Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
storageAccountName Name of storage account
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforLBIP DNS for Load Balancer IP
vmNamePrefix Prefix to use for VM names
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
lbName Load Balancer name
nicNamePrefix Network Interface name prefix
publicIPAddressName Public IP Name
vnetName VNET name
vmSize Size of the VM
location Location for all resources

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-lbrules/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-lbrules/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface