Přeskočit navigaci

Add a subnet to an existing VNET

podle Kay Singh
Poslední aktualizace: 01.02.2016

This template allows you to add a subnet to an existing VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
existingVNETName Name of the VNET to add a subnet to
newSubnetName Name of the subnet to add
newSubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-subnet-add-vnet-existing/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-subnet-add-vnet-existing/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface