The Azure Quickstart templates are currently available in English

SQL logical server.

Poslední aktualizace: 18.09.2020

This template allows you to create SQL logical server.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
serverName The name of the SQL logical server.
location Location for all resources.
administratorLogin The administrator username of the SQL logical server.
administratorLoginPassword The administrator password of the SQL logical server.
enableADS Enable Advanced Data Security, the user deploying the template must have an administrator or owner permissions.
allowAzureIPs Allow Azure services to access server.
connectionType SQL logical server connection type.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-sql-logical-server/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-sql-logical-server/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface