Přeskočit navigaci

RBAC - Existing VM

Poslední aktualizace: 08.09.2017

This template grants applicable role based access to an existing VM in a Resource Group

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
principalId Principal ID associated with the subscription ID
virtualMachineName Name of the virtual machine
builtInRoleType Built In Role Type for the Virtual Machine
guid A new GUID used to identify the role
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-rbac-builtinrole-virtualmachine/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-rbac-builtinrole-virtualmachine/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface