Přeskočit navigaci

Assign an RBAC role to a Resource Group

Poslední aktualizace: 08.09.2017

This template assigns Owner, Reader or Contributor access to an existing resource group.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
principalId The principal to assign the role to
builtInRoleType Built-in role to assign
roleNameGuid A new GUID used to identify the role

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-rbac-builtinrole-resourcegroup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-rbac-builtinrole-resourcegroup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface