Přeskočit navigaci

Run a SQL stored procedure on a schedule via a logic app

podle Scott Semyan
Poslední aktualizace: 14.10.2016

This template allows you to create a Logic App that will run a SQL stored procedure on schedule. Any arguments for the procedure can be put into the body section of the template.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
logicAppName The name of the logic app.
sqlConnectionName The name of the SQL connection being created.
sqlServer The URI of the SQL Server
sqlDatabase The name of the SQL database.
sqlUser The username for the SQL server.
sqlPassword The password for the SQL server.
sqlProcedure The procedure to run.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-logic-app-sql-proc/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-logic-app-sql-proc/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface