Azure Logic App with Function

podle Jeff Hollan
Poslední aktualizace: 02.04.2017

This template creates a Serverless app in Azure with Logic Apps and Functions. The Logic App triggers on an HTTP POST, calls the Azure Function, and returns the response.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
LogicAppName Name of the Logic App.
functionAppName The name of the function app to create. Must be globally unique.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-logic-app-and-function-app/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-logic-app-and-function-app/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface