Create a Multi-Region DocumentDB Database Account

Poslední aktualizace: 28.11.2016

This template creates a DocumentDB Database Account with two regions with a default consistency level of Session.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
databaseAccountName The DocumentDB database account name.
writeRegionLocation The location of the write region of the database account. For Azure Gov, China, Germany - will be different allowed values.
readRegionLocation The location of the read region of the database account. For Azure Gov, China, Germany - will be different allowed values.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-documentdb-account-create-multi-region-account/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-documentdb-account-create-multi-region-account/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface