Přeskočit navigaci

Deploy Data Lake Analytics on new Data Lake Store

Poslední aktualizace: 14.08.2017

This template allows you to deploy a new Data Lake Analytics account on a new Data Lake Store account.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adlAnalyticsName The name of the Data Lake Analytics account to create.
adlStoreName The name of the Data Lake Store account to create.
location The location in which the resources will be created.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-lake-analytics/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-lake-analytics/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface