Přeskočit navigaci

앱 개발자가 해결해야 할 6가지의 클라우드 데이터 과제

데이터의 모든 잠재력을 잠금 해제하고 인공 지능을 활용하기

Materiál 앱 개발자가 해결해야 할 6가지의 클라우드 데이터 과제 není dostupný v jazyce Čeština. Informace jsou dostupné v 한국어.

Publikováno: 13.11.2017

대부분의 데이터와 인공 지능(AI) 기술을 사용할 수 있는지 확인하십시오. eBook인 앱 개발자가 해결해야 6가지의 클라우드 데이터 과제를 읽고 실용적인 해답을 얻으십시오. 6가지 익숙한 데이터 시나리오에 직면했을 때의 가장 좋은 접근 방법을 알아보십시오.

• 확장성 및 가용성과 같은 필수 요소를 계속 추적합니다.
• 앱이 여러 고객에게 일관된 서비스를 제공하는지 확인합니다.
• 복잡한 여러 데이터 센터 없이 데이터를 실시간으로 전 세계에 제공합니다.
• 빅 데이터에서 실용적인 통찰력을 얻습니다.
• 앱에 인공 지능을 통합합니다.
• 클라우드에 구축하는 동안 보안을 잠급니다.
 
eBook을 다운로드하려면 등록하세요: 앱 개발자가 해결해야 할 6가지의 클라우드 데이터 과제

Přihlásit se ke stažení

- nebo -

Uveďte prosím další podrobnosti a odešlete je.

Microsoft může vaše kontaktní informace využít k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších služeb a produktů Microsoftu. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.