SAP의 클라우드 마이그레이션에 대한 15가지 학습 내용

Tento materiál je dostupný v jazyce 한국어.

Publikováno: 18.12.2018

디지털 트랜스포메이션 여정이 Azure에서 어떻게 보일 수 있는가를 시각화합니다. SAP를 클라우드로 이전하는 실제 경험을 공유하는 Microsoft IT 관리자로부터 새로운 관점을 얻을 수 있습니다. 오늘 시작해서 이 eBook을 읽어보고
  • IT 전문가가 어떻게 변화 관리 역할을 수행하며 SAP 클라우드 마이그레이션 전략을 개발했는지 알아봅니다.
  • 팀이 클라우드로 전환할 때 조직에 이를 알리는 방법에 대한 실무적인 조언을 얻습니다.
  • SAP을 Azure로 마이그레이션함으로써 얻을 수 있는, 비용을 절감하고 미래를 대비하는 등 SAP 투자로 인한 여러 이점에 대해 알아봅니다.

Přihlásit se ke stažení

- nebo -

Uveďte prosím další podrobnosti a odešlete je.

Přeji si dostávat informace, tipy a nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. Prohlášení o ochraně osobních údajů