K čemu je úroveň Developer určená?

Úroveň Developer je určená pro zkušební verze, vývoj a funkční testování ve službě API Management. Zákazníci by tuto úroveň neměli využívat pro produkční prostředí.

API Management

Související otázky a odpovědi

  • Ne. V současnosti není dostupná žádná možnost místního nasazení, ale pokud byste o ni měli zájem, můžete pro ni hlasovat na uservoice. Správu API založenou na platformě Azure ale můžete používat pro místní systémy a data.

  • Zákazníci můžou škálovat službu API Management přidáváním a odebíráním jednotek. Každá jednotka má kapacitu podle své úrovně. Úroveň Standard například poskytuje odhadovanou maximální propustnost přibližně 2 500 požadavků za sekundu. S přidáváním dalších jednotek se kapacita příslušně škáluje. Například dvě jednotky úrovně Standard poskytují přibližně 5 000 požadavků za sekundu.