Co zahrnuje cena za službu BizTalk?

Když si zřídíte službu BizTalk, platíte za takto vymezenou službu, jejímž hostitelem a správcem je Microsoft. Cena za službu BizTalk nezahrnuje poplatky za obor názvů služby Access Control, Azure SQL Database ani účet Azure Storage. V důsledku toho musíte tyto dodatečné požadavky uhradit.

BizTalk Services

Související otázky a odpovědi

 • Za každou hodinu využití jednotky BizTalk účtujeme 1 jednotko-hodinu BizTalk. Vaše vyúčtování bude odrážet celkový počet využitých jednotko-hodin BizTalk. Na základě úrovně BizTalk Services, kterou používáte, se ve vašem vyúčtování objeví jeden z těchto údajů:

  • Jednotko-hodiny BizTalk na úrovni Developer
  • Jednotko-hodiny BizTalk na úrovni Basic
  • Jednotko-hodiny BizTalk na úrovni Standard
  • Jednotko-hodiny BizTalk na úrovni Premium Pokud například využijete 2 jednotky BizTalk Services na úrovni Premium a každá z nich je aktivní po dobu 24 hodin, vyúčtujeme vám 48 jednotko-hodin BizTalk na úrovni Premium.
 • V rámci hodinového úseku, při kterém proběhlo škálování, vám budeme účtovat podle nejvyššího počtu jednotek BizTalk, které jste během tohoto období využili.

 • Ano, poskytujeme ho pro zákazníky BizTalk Services. Soubor ke stažení najdete tady.

 • BizTalk Services poskytují skutečnou architekturu typu platforma jako služba (PaaS) pro vytváření integračních řešení v cloudu. S modelem PaaS se můžete plně zaměřit na aplikační logiku a ponechat veškerou správu infrastruktury na Microsoftu – virtuální počítače nemusíte spravovat ani aktualizovat, dostupnost zajišťujeme my a vy máte pod kontrolou škálování tím, že si jednoduše vyžádáte víc či míň kapacity přes klasický portál Microsoft Azure. BizTalk Server v Azure Virtual Machines poskytuje architekturu typu infrastruktura jako služba (IaaS), která vám umožní vytvářet virtuální počítače a konfigurovat je přesně tak, jako by byly v místním prostředí, což usnadňuje provozování existujících aplikací v cloudu beze změn v kódu. S modelem IaaS dál zodpovídáte za konfiguraci a správu virtuálních počítačů (například instalaci softwaru a oprav operačního systému) a nastavení architektury aplikace na vysokou dostupnost. Pokud je vaším cílem vytvářet nová integrační řešení, která minimalizují množství úsilí, které si vyžádá správa infrastruktury, použijte BizTalk Services. Pokud je vaším cílem rychle migrovat vaše stávající řešení BizTalk nebo chcete mít prostředí na vyžádání pro vývoj a testování aplikací pro BizTalk Server, použijte BizTalk Server v Infrastrukturních službách Azure.

 • Úložiště sice musíte mít vlastní, ale odchozí přenosy dat jsou na rozdíl od mnoha jiných služeb v ceně.

 • Pro Služby BizTalk na úrovni Basic, Standard a Premium poskytujeme možnosti škálování na více systémů. 1 jednotka BizTalk je nejmenší velikost pro nasazení. Škálování na více systémů můžete provádět na základě těchto jednotek. Každá jednotka BizTalk s sebou nese určitou výpočetní kapacitu. U Služeb BizTalk na úrovni Basic, Standard a Premium můžete škálovat až na 8 jednotek BizTalk.