Co je chráněná instance?

Chráněná instance odkazuje na počítač, fyzický nebo virtuální server, který použijete ke konfiguraci zálohování do Azure. Instance je chráněná, jakmile pro příslušný počítač, server nebo databázi nakonfigurujete zásady zálohování a vytvoříte záložní kopii dat. Následné kopie dat záloh sice ovlivní velikost využitého úložiště, ale nezvyšují počet chráněných instancí. Mezi běžné příklady chráněných instancí patří virtuální počítače, aplikační servery a osobní počítače s operačním systémem Windows. Příklad:

 • Virtuální počítač se spuštěnými prostředky infrastruktury hypervisoru Azure IaaS nebo Hyper-V. Hostovaným operačním systémem pro tyto virtuální počítače může být Windows Server nebo Linux.
 • Aplikační server s fyzickým nebo virtuálním počítačem s Windows Serverem a úlohy s daty pro zálohování. Mezi běžné úlohy patří Microsoft SQL Server, server Microsoft Exchange, server Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics a role souborového serveru ve Windows Serveru. Pokud chcete tyto úlohy zálohovat nebo chránit, budete potřebovat Azure Backup Server nebo System Center Data Protection Manager, DPM.
 • Osobní počítač s operačním systémem Windows.
 • SQL Server včetně všech databází na tomto serveru. Pokud se rozhodnete zálohovat prostředky infrastruktury hypervisoru virtuálního počítače a jeho hostovanou úlohu, budou se prostředky infrastruktury hypervisoru a hostovaná úloha zpracovávat jako samostatné chráněné instance a budou se účtovat nezávisle.

Azure Backup

Související otázky a odpovědi

 • Nový cenový model Azure Backup má dvě složky:

  • Chráněné instance: Toto je primární fakturační jednotka služby Azure Backup. Zákazníci platí za počet instancí chráněných zálohovací službou Azure.
  • Úložiště: Zákazníci si jako úložiště záloh můžou vybrat místně redundantní úložiště (LRS) nebo geograficky redundantní úložiště (GRS). Cena bez daně za Storage závisí na množství dat, která jsou ve službě uložená. Tyto dvě složky se objeví na měsíční faktuře za Azure jako položky na samostatných řádcích.
 • Na stránce řídicího panelu úložiště záloh se zobrazí celkové množství dat z počítače registrovaného v úložišti. Zobrazí se i typ úložiště, který se pro úložiště záloh používá.

 • Zákazníkům nebudou fakturované žádné operace obnovení nebo šířka pásma pro odchozí síťové přenosy (na výstupu) spojená s operacemi obnovení.

 • Všechna data uložená pomocí služby Azure Backup jsou účtovaná sazbami za úložiště zálohování po dobu, po kterou je Azure Backup udržuje. Delší doba uložení ale nemá vliv na cenu softwaru za chráněné instance, které platíte. Nezapomeňte, že toto chování vyžaduje, abyste měli na počítači nainstalovaného nejnovějšího agenta Azure Backup.

 • S aktuálními cenami nemusíte v Azure Backup platit za transakce úložiště. Ty už jsou součástí ceny za software, kterou platíte.

 • ExpressRoute charges are not covered by Azure Backup. The customer will continue to pay for Azure Backup independently and for ExpressRoute based on the port speed that has been selected.